Autor: Daniel

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia na życie

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia na życie

Kiedy ma się 20, 30 i 40 lat, jest wiele spraw, o których trzeba myśleć. Prawdopodobnie masz do spłacenia kredyty studenckie, rachunki do pokrycia w każdym miesiącu i inne zobowiązania finansowe. Gdyby coś Ci się stało – na przykład umarłbyś lub stałbyś się niezdolny do pracy przez dłuższy czas z powodu wypadku – czy miałoby to wpływ na osoby z Twojego otoczenia? Czy będą oni w stanie poradzić sobie z wydatkami bez konieczności zaciągania długów lub rezygnacji z luksusów? Jeśli tak, to sensowne może być zainwestowanie w ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie na życie jest rodzajem ubezpieczenia, które może pomóc w zabezpieczeniu bliskich, jeśli coś nam się stanie. 

Jak działa ubezpieczenie na życie?

Ten rodzaj ubezpieczenia ma na celu zapewnienie pomocy finansowej osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Stawki ubezpieczenia na życie są ustalane na podstawie wielu czynników, w tym stanu zdrowia i wieku ubezpieczonego. Większość rodzajów polis zawiera zarówno świadczenie na wypadek śmierci, jak i wartość pieniężną. Świadczenie na wypadek śmierci to kwota, która jest wypłacana w przypadku śmierci ubezpieczonego w czasie obowiązywania polisy. Wartość pieniężna to suma pieniędzy wpłaconych do polisy wraz z odsetkami. Kiedy ludzie zastanawiają się nad celem ubezpieczenia na życie, często skupiają się na świadczeniu na wypadek śmierci, ale wartość pieniężna może przynieść znaczące korzyści w wielu sytuacjach.

Jakie są korzyści z posiadania ubezpieczenia na życie?

– Świadczenie na wypadek śmierci: Posiadając polisę ubezpieczeniową na życie, można wskazać osobę, która będzie jej beneficjentem. Jeśli coś nam się stanie, ta osoba otrzyma świadczenie na wypadek śmierci z polisy, zgodnie z zapisami umowy.

– Dochód z tytułu niezdolności do pracy: W przypadku długotrwałej niezdolności do pracy, ubezpieczony może otrzymać świadczenie z polisy. Wysokość otrzymywanego świadczenia zależy od rodzaju posiadanej polisy. Niektóre polisy wypłacają świadczenia co miesiąc, podczas gdy inne wypłacają świadczenie na wypadek śmierci osobie uposażonej, jeśli ubezpieczony stanie się niepełnosprawny.

– Pokrycie zobowiązań: Jeśli ma się długi, kredyt hipoteczny lub osoby na utrzymaniu, warto rozważyć ubezpieczenie na życie. Polisa ubezpieczeniowa na życie może pomóc w spłacie długów i pokryciu kosztów pogrzebu. Duża polisa może również pomóc w sfinansowaniu edukacji dziecka. 

– Dodatkowy dochód: Jeśli pracujesz, ale masz małe dzieci, polisa na życie może być doskonałym źródłem dodatkowego dochodu, który pomoże w pokryciu wydatków.

Kto powinien mieć ubezpieczenie na życie?

Każdy powinien rozważyć zakup ubezpieczenia na życie, ale wysokość sumy ubezpieczenia zależy od sytuacji życiowej. Największe korzyści z ubezpieczenia na życie odniosłyby osoby, które muszą utrzymać rodzinę lub mają duże zadłużenie. Jeśli ktoś jest zależny od naszych dochodów, na przykład rodzic pozostający w domu, należy zapewnić sobie wystarczającą ochronę, by zastąpić te dochody w razie nieszczęśliwego wypadku. Jeśli masz małe dzieci, ubezpieczenie na życie może pomóc w pokryciu kosztów opieki nad nimi, korepetytora lub części kredytu hipotecznego w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Jak kupić i znaleźć odpowiedni rodzaj ubezpieczenia na życie?

Aby znaleźć odpowiedni rodzaj ubezpieczenia na życie, należy przeprowadzić pewne poszukiwania. Można zacząć od bezpłatnego internetowego kalkulatora ubezpieczenia na życie. Pomoże on ustalić, jakiej sumy ubezpieczenia potrzebujemy w oparciu o naszą obecną sytuację finansową. Kiedy już wiadomo, jaka suma ubezpieczenia będzie potrzebna, należy rozpocząć poszukiwania. Najlepiej zacząć od bezpłatnej wyceny ubezpieczenia na życie. Pomoże to porównać różne polisy i wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Należy również upewnić się, że wybrana polisa jest odpowiednia dla naszego stanu zdrowia. Osoby z istniejącymi wcześniej schorzeniami mogą mieć problemy z uzyskaniem ubezpieczenia, ale istnieją polisy na życie, które specjalizują się w ubezpieczaniu osób z określonymi schorzeniami.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie jest rodzajem ubezpieczenia, które może pomóc chronić bliskich, jeśli coś nam się stanie. Zapewnia ono nie tylko korzyści finansowe, ale może też pomóc przetrwać trudne chwile bez stresu. Należy upewnić się, że zakres ubezpieczenia jest wystarczający, aby zaspokoić swoje potrzeby. Najlepszym sposobem na to jest uzyskanie bezpłatnej wyceny ubezpieczenia na życie online, aby sprawdzić, jakie mamy możliwości.

Ubezpieczenia na życie – czy warto zaprzątać sobie tym głowę

Ubezpieczenia na życie – czy warto zaprzątać sobie tym głowę

Wszyscy ubezpieczamy samochody, domy, telefony i inne materialne przedmioty obawiając się o ich zniszczenie lub kradzież. Z pewnością jest to ważne i bezsprzecznie potrzebne, gdyż o majątek zdobywany z trudem ciężkiej pracy należy zadbać. Jednak to, co jest naprawdę ważne, czyli życie i zdrowie, niejednokrotnie nie znajduje uzasadnienia, żeby zainwestować dodatkowe pieniądze w ich ochronę. Czy na pewno tak powinien wyglądać system wartości i czy nie należy zastanowić się nad wprowadzeniem pewnych zmian? Aby przewartościować priorytety, trzeba poznać podstawową wiedzę i zrozumieć czym są ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie – podstawowe informacje

Ubezpieczenie na życie jest umową, którą zawiera ubezpieczający z towarzystwem ubezpieczeń, a która ma chronić życie i zdrowie. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa. Na mocy tej umowy, w zależności od wybranego wariantu i dokupionych rozszerzeń zakresu, ochroną ubezpieczeniową obejmowane jest śmierć ubezpieczonego. Jest to podstawowy, obowiązkowy zakres, dzięki któremu można zabezpieczyć finansowo przyszłość bliskich osób i osób wskazanych na polisie. Osoby te otrzymają po śmierci ubezpieczonego środki pieniężne do wysokości tzw. sumy ubezpieczenia, która w zależności od przyczyny śmierci, może różnić się wysokością.

Wśród dodatkowych zdarzeń podlegających ochronie, różniących się zakresem w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wykupionego wariantu, można wyróżnić:

  • Poważne zachorowanie,
  • Trwała całkowita lub częściowa niepełnosprawność,
  • Konsultacje medyczne,
  • Poważne zachorowanie dziecka lub innych osób bliskich,
  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • Świadczenie z tytułu śmierci członka rodziny.

Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniach na życie?

Wysokość składki uzależniona jest od wielu czynników, a przede wszystkim od wybranego zakresu i sumy ubezpieczenia. Inaczej wybierają osoby, które są głowami rodzin i od zarobków których zależy pomyślność i egzystencja całej rodziny, a inny zakres wybiorą osoby żyjące samotnie, które uprawiają wyczynowo sport lub wykonują zawód wysokiego ryzyka. Na wysokość opłat wpływ niewątpliwie ma również wiek ubezpieczonego, a także jego stan zdrowia. W przypadkach, gdy ubezpieczenie zamierza zawrzeć osoba ciężko schorowana w podeszłym wieku, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić zawarcia umowy ochrony. Dodatkowo okres ochrony będzie mieć znaczenie przy kalkulacji składki. Im dłuższy okres ubezpieczenia, tym wysokość miesięcznej raty będzie niższa.

Na rynku dostępne są także warianty łączące funkcje ochronne z inwestycyjnymi. Polisy, które przewidują wypłatę pewnej kwoty po osiągnięciu określonego wieku, zwane są przez osoby z branży, ubezpieczeniami na życie i dożycie. Reasumując, Ubezpieczenia na życie (racjonalny wybór ubezpieczenia online) mają bardzo dużą wartość, zapewniając spokojny sen na wypadek powstania nieprzewidziany zdarzeń związanych z ochroną zdrowia i zabezpieczeniem bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Weryfikacja numeru vin jako istotny etap zakupu auta

Weryfikacja numeru vin jako istotny etap zakupu auta

Nabywając samochód osobowy z rynku wtórnego dużo osób skupia się wyłącznie na kwestiach powierzchownych – np. wyglądzie zewnętrznym czy marce. To duży błąd, ponieważ sfera wizualna nie ma znaczącego wpływu na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Warto przede wszystkim zapytać sprzedawcę o numer vin, który jest istotnym nośnikiem cennych danych na temat historii auta. 

Kilka podstawowych informacji 

Numer vin (skrót od Vehical Identification Number) to unikalny ciąg siedemnastu znaków przypisany do określonego samochodu. Wybijany jest zawsze w procesie produkcji. Pełni rolę swoistego kodu DNA lub PESEL-u, a znajduje się na stałym elemencie konstrukcyjnym – desce rozdzielczej (w pobliżu szyby), przegrodzie czołowej, podłodze bagażnika, kielichu przedniego zawieszenia, ewentualnie pod dywanikiem na miejscu pasażera. Poza tym widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Można z niego wyczytać przede wszystkim kraj pochodzenia, model, rok produkcji, nazwę fabryki oraz symbol seryjny danego egzemplarza auta. Numer vin z łatwością odszyfrujemy, wykorzystując do tego celu jeden z internetowych dekoderów. Narzędzie to gwarantuje oszczędność czasu i nerwów. 

Prosty sposób na uniknięcie problemów 

Zaskakująco często zdarza się, że sprzedawcy używanych samochodów osobowych zatajają przed zainteresowanymi szczegóły odnośnie stanu technicznego czy legalności tych pojazdów. Jeśli zatem jesteśmy właśnie na etapie zakupu auta z drugiej ręki, to koniecznie sprawdźmy jego numer vin. Cały proces zajmie dosłownie kilka minut, a dzięki uzyskanym informacjom unikniemy potencjalnych konsekwencji prawnych czy sporych wydatków finansowych na dokonanie niespodziewanych napraw. Omawiany ciąg znaków pomoże nam szybko ustalić następujące kwestie:

– ile maszyna ma dokładnie lat

– jaki jest jej faktyczny przebieg w kilometrach (nie musi być zgodny z przebiegiem licznikowym)

– czy brała udział w poważnych kolizjach drogowych

– czy posiada aktualne ubezpieczenie OC

– czy nie była przypadkiem kradziona

Pamiętajmy, że w razie rutynowej kontroli policyjnej auto pochodzące z przestępstwa zostanie prawdopodobnie skonfiskowane, a my nie otrzymamy żadnego zadośćuczynienia. Oznacza to oczywiście utratę ogromnych pieniędzy. Odkrycie niewygodnych dla sprzedawcy faktów okaże się z pewnością nieocenione w trakcie negocjowania ostatecznej kwoty. Utrzymana w tajemnicy stłuczka pozwoli zniwelować cenę o co najmniej kilkanaście procent. Dodajmy, że część osób wystawiających samochód na aukcji w sieci manipuluje, podając inny numer vin od rzeczywistego (w obawie o rezultaty poszukiwań). Na szczęście wystarczy porównać go z numerem umieszczonym w dowodzie rejestracyjnym.