Ubezpieczenia na życie – czy warto zaprzątać sobie tym głowę

Wszyscy ubezpieczamy samochody, domy, telefony i inne materialne przedmioty obawiając się o ich zniszczenie lub kradzież. Z pewnością jest to ważne i bezsprzecznie potrzebne, gdyż o majątek zdobywany z trudem ciężkiej pracy należy zadbać. Jednak to, co jest naprawdę ważne, czyli życie i zdrowie, niejednokrotnie nie znajduje uzasadnienia, żeby zainwestować dodatkowe pieniądze w ich ochronę. Czy na pewno tak powinien wyglądać system wartości i czy nie należy zastanowić się nad wprowadzeniem pewnych zmian? Aby przewartościować priorytety, trzeba poznać podstawową wiedzę i zrozumieć czym są ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie – podstawowe informacje

Ubezpieczenie na życie jest umową, którą zawiera ubezpieczający z towarzystwem ubezpieczeń, a która ma chronić życie i zdrowie. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa. Na mocy tej umowy, w zależności od wybranego wariantu i dokupionych rozszerzeń zakresu, ochroną ubezpieczeniową obejmowane jest śmierć ubezpieczonego. Jest to podstawowy, obowiązkowy zakres, dzięki któremu można zabezpieczyć finansowo przyszłość bliskich osób i osób wskazanych na polisie. Osoby te otrzymają po śmierci ubezpieczonego środki pieniężne do wysokości tzw. sumy ubezpieczenia, która w zależności od przyczyny śmierci, może różnić się wysokością.

Wśród dodatkowych zdarzeń podlegających ochronie, różniących się zakresem w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wykupionego wariantu, można wyróżnić:

  • Poważne zachorowanie,
  • Trwała całkowita lub częściowa niepełnosprawność,
  • Konsultacje medyczne,
  • Poważne zachorowanie dziecka lub innych osób bliskich,
  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • Świadczenie z tytułu śmierci członka rodziny.

Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniach na życie?

Wysokość składki uzależniona jest od wielu czynników, a przede wszystkim od wybranego zakresu i sumy ubezpieczenia. Inaczej wybierają osoby, które są głowami rodzin i od zarobków których zależy pomyślność i egzystencja całej rodziny, a inny zakres wybiorą osoby żyjące samotnie, które uprawiają wyczynowo sport lub wykonują zawód wysokiego ryzyka. Na wysokość opłat wpływ niewątpliwie ma również wiek ubezpieczonego, a także jego stan zdrowia. W przypadkach, gdy ubezpieczenie zamierza zawrzeć osoba ciężko schorowana w podeszłym wieku, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić zawarcia umowy ochrony. Dodatkowo okres ochrony będzie mieć znaczenie przy kalkulacji składki. Im dłuższy okres ubezpieczenia, tym wysokość miesięcznej raty będzie niższa.

Na rynku dostępne są także warianty łączące funkcje ochronne z inwestycyjnymi. Polisy, które przewidują wypłatę pewnej kwoty po osiągnięciu określonego wieku, zwane są przez osoby z branży, ubezpieczeniami na życie i dożycie. Reasumując, Ubezpieczenia na życie (racjonalny wybór ubezpieczenia online) mają bardzo dużą wartość, zapewniając spokojny sen na wypadek powstania nieprzewidziany zdarzeń związanych z ochroną zdrowia i zabezpieczeniem bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego.